Serwery pocztowe

Serwery Pocztowe – Systemy pośredniczące i końcowe. Dostępność zarówno w protokołach SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS jak i poprzez interfejs WWW. Łatwe zarządzanie kontami oraz quotami. Filtry antyspamowe oraz antywirusowe, obsługa białych, czarnych oraz szarych list. Analiza logów.