Cyberbezpieczeństwo

Jesteśmy osobami z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Nasza oferta dotyczy budowania odporności, a więc ochrony informacji o planach biznesowych, danych technicznych i technologicznych.

Oferujemy:

Analizę cyber

Analiza potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa. W jej ramach przeanalizujemy stosowane w firmie rozwiązania teleinformatyczne wpływające na odporność organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przegląd obejmie: stosowane zabezpieczenia, systemy bezpieczeństwa oraz ich praktyczne wykorzystanie. Pozwoli to na ocenę zdolności organizacji do przeciwdziałania, wykrywania i reagowania na cyber zagrożenia.

Security Operations Center

Security Operations Center. Do kogo kierujemy usługę SOC? Do firm i instytucji, zarówno do tych które posiadają własne systemy i zespoły, ale chciały by je sprawdzić i/lub rozbudować o dodatkowe możliwości, jak również tych, które nie mają odpowiednich zasobów, a powinny lub chcą je pozyskać.

Monitoring bezpieczeństwa pracy zdalnej

Monitoring bezpieczeństwa pracy zdalnej polega na monitorowaniu cyber zagrożeń w komputerach służbowych i prywatnych osób pracujących zdalnie. Sprawdzamy wskazane obszary pamięci, systemy, dyski, a także konkretne dane. Naszym zadaniem jest wykrywanie wszelkiego rodzaju anomalii i zagrożeń, aby Ty i Twoi pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

Skanowanie wskazanych adresów IP

Sprawdzimy czy Twój punkt styku z Internetem nie ma luk i podatności otwartych na zagrożenia zewnętrzne. Czy atakujący może przełamać zabezpieczenia i dostać się do sieci wewnętrznej.

Skanowanie luk i podatności Twojej strony WWW

Sprawdzimy czy strona/y internetowe Twojej firmy nie zawierają luk i podatności.